NE KETE FAQE JU MUND TE SHKRUANI NJOFTIMET TUAJA PER PUNESIM ,PER NDIHME ,PER SHKOLLIM APO STREHIM PA PAGESE.

NJOFTIME PER QELLIME BIZNESI DO TE FSHIHEN MENJEHERE,NESE DESHIRONI DUHET TE DREJTOHENI DIREKT NE
CONTACT PAGE tviliret@live.com ose 17082715506