Komisioni Evropian i paraqiti Këshillit draftin e kornizave të negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, duke përcaktuar udhëzimet dhe parimet për bisedimet e tyre të pranimit. Komisioni do t’i paraqiste këto propozime në muajin mars të vitit 2020 nga Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme kur mori vendimin për hapjen e negociatave me të dy vendet.

Komisioneri për fqinjësi dhe zgjerim Olivér Várhelyi tha se sot shënohet një tjetër hap i rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Europian.

“Sot shënohet një hap tjetër i rëndësishëm në rrugën e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut drejt Bashkimit Evropian. Duke ofruar angazhimin tonë, ne përshkruajmë korniza konkrete për zhvillimin e negociatave. Propozimet tona bazohen në metodologjinë e rishikuar të zgjerimit që kemi paraqitur në muajin shkurt për ta bërë procesin e pranimit më të besueshëm, me një drejtues më të fortë politik, më dinamik dhe të parashikueshëm. Mezi pres diskutimet me shtetet anëtare dhe mbajtjen sa më shpejt të konferencave të para ndërqeveritare me të dy vendet. E ardhmja e tyre qëndron qartë në Bashkimin Evropian dhe unë jam i bindur se ata do të vazhdojnë të zbatojnë reformat në rrugën e tyre të BE, siç kanë bërë deri më tani” – tha ai.

Korniza për negociatat

Kuadrat negociues vendosin udhëzimet dhe parimet për negociatat me secilin vend kandidat. Draft-kornizat janë ndarë në tre pjesë:

1) parime që rregullojnë negociatat e pranimit,

2) përmbajtja e negociatave,

3) procedura e negociatave.

Objektivi i procesit të negociatave është që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të adoptojnë në tërësi të BE-së dhe të sigurojnë zbatimin e plotë dhe zbatimin e saj pas pranimit.

Drafti korniza e bisedimeve bazohet në përvojën e zgjerimeve të kaluara dhe negociatat e vazhdueshme të pranimit. Ato integrojnë metodologjinë e rishikuar të zgjerimit, marrin në konsideratë legjislacionin evropian në zhvillim dhe pasqyrojnë siç duhet meritat e veta të vendeve dhe situatat specifike.
Besueshmëria është forcuar përmes një përqendrimi edhe më të fortë në reformat themelore, duke filluar me sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike dhe administratën publike, si dhe ekonominë e të dy vendeve. Propozimet parashikojnë gjithashtu një udhëheqje më të fortë politike të procesit, dhe më shumë dinamizëm duke organizuar kapitujt negociues në grupimet tematike.

Parashikueshmëria e procesit të anëtarësimit mund të përmirësohet nga më shumë qartësi mbi pasojat pozitive që mund të sjellin progresi në reforma, si dhe në pasojat e mundshme negative në rast të mungesës së përparimit, ngecjes së zgjatur ose prapambetjes në zbatimin e reformës dhe përmbushjes së kërkesave të procesi i pranimit.

Hapat e ardhshëm

Ndërsa u angazhua në mars kur u mor vendimi i Këshillit, Komisioni Evropian po paraqet projekt-kornizat e negociatave për shtetet anëtare të BE-së, të cilët gjithashtu marrin një azhurnim të përparimit nga të dy vendet që nga atëherë. Pasi shtetet anëtare të kenë miratuar kornizat e bisedimeve, Kryesia e rradhës e Këshillit të Bashkimit Evropian do të paraqesë Pozicionin e Përgjithshëm të BE-së të dakorduar në konferencën e parë ndërqeveritare me secilin vend, duke shënuar fillimin zyrtar të negociatave të pranimit. Kornizat e bisedimeve do të bëhen publike në këtë fazë.